Vzory žiadostí
Tu máte možnosť stiahnuť si vzory rôznych žiadostí. Vzory sú vo formáte Microsoft Word, aby ste mohli do nich doplniť informácie. Plnoletí žiaci vypisujú a podpisujú žiadosť sami, za neplnoletých žiakov musia podať žiadosť zákonní zástupcovia.

1 komentár: