Prvý ročník
Odporúčam prečítať 

Termín odovzdania do 20. dňa v mesiaci

Knihy povinného čítania - 1. ročník
H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (1.ročník)
J.D. Salinger: Kto chytá v žite
S. Chalupka: Mor ho!
D. Dušek: Kufor na sny
J. Botto: Smrť Jánošíkova
Sofokles: Antigona
W. Shakespeare: Hamlet
J.B.P. Moliére: Lakomec
A.S.Puškin: Kapitánova dcéra
M. Rúfus (vlastný výber)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára