Miroslav Válek

1. Motivácia - počúvanie piesne Jesenná láska - motivačný rozhovor (kto spieva, kto je autorom textu, aké sú myšlienky v piesni, vysvetli - láska je strašne bohatá; ten,čo ľúbil sklamal sa a ten, čo sklamal ľúbi...
2. Výklad  - a/ osobnosť a tvorba Miroslava Válka - Našepkávač Daniela Heviera
3. Fixácia - a/ prvá časť pracovného listu - slepý text, ktorý na základe počutého žiaci dopĺňajú (osobnosť a prehľad tvorby M. Válka)
4. Točená trieda (skupinky sa striedajú pri úlohách a žiaci pracujú vo svojom pracovnom liste - 2. časť pracovného listu)

Miroslav Válek:  DOMOV SÚ RUKY, NA KTORÝCH SMIEŠ PLAKAŤ

 To bolo vtedy rečí, keď zahynul Ivan Hrozný,
 učiteľ dejepisu s večne smutnou tvárou!
 Siahol si na život a ani nezaplatil nájomné.

 A že tam tak visel
 a že tam tak visel ten uličník
 a na celý svet vyplazoval jazyk,
 to sa mu nedá odpustiť.
 Tvárou do ulice, pätami ku dverám,
 ako niekto, kto práve vošiel a stojí za záclonou,
 ale hlavu naklonenú, akoby uhýbal pred
 úderom,
 a pod nohami plná náruč vzduchu.
 Ó, ustielajte vzduch pre tých, čo odchádzajú,
 ustielajte plné hrsti voňavého vzduchu,
 ktorý ich oddeľuje od zeme.
 Tam na ten vzduch si poskladajú svoje žiale ako
 košele,

 na čistú ražnú slamu vzduchu.
 Keby chodil niekto, čo tak visel,
 ten by musel hrozne hlavou kolembať,
 ten by musel hrozne hlasno zvoniť.
 Každý deň si uväzujem kravatu,
 po zvonení zostával som v triede.
 Pamätám sa: vždy nás upozorňoval na podivnú
 zhodu letopočtov - a naozaj - už roku 1638

 zomrel Johannes Althaus, starosta emdenský,
 ktorý celý svoj život rozvíjal myšlienku o zvr-
 chovanosti národa, a o 300 rokov neskoršie sa
 čosi stalo s hranicami nášho štátu.
Bude to iste
 tak, ako nám hovorieval: že totiž dejiny vy-
 tvára sila osobnosti a udalosti sa len prispôso-
 bujú vôli génia.

 Ale mne bolo v tom čase všetko ľahostajné.
 Hrával som futbal 

 a miloval Helenu Daňkovú z III.B.
 Už pred prvou
 púnskou vojnou sme sa držiavali 
 tajne za ruky
 a o 7 strán ďalej som už tušil,
 že to, čím tak vonia, bude škorica
 trocha pomiešaná s kôprom.
 Cez telocvik sme sedávali na oknách,
 knísali nohami
 a počúvali monotónnu pieseň :
 "...Gallia est omnis divisa..."
 Vtedy som ešte nevedel, že táto vec sa stane až
 o poznanie neskoršie,
 nevidel som život, ako sa obracia k nám
 chrbtom.

 Jedného dňa som otvoril dvere triedy, v ktorej
 nebola,
 a položil som nohu na xylolit
 ako do horiacej trávy.
 V ten deň si niesla svoje české meno do Prahy.
 Myslel som,
 že to bola nevyhnutnosť osudu alebo vôľa bohov,
 proste čosi
 ako náhly pád jablka na ostrie noža,
 ale jadro veci bolo v niečom inom.
 Aj trinásťročné lásky majú svoje dejiny,
 krvavé
 a ako voda smutné.

 Ešte dnes ju vidím,
 jej malé nohy s červenými sandálmi
 v prachu ciest

 - pivonky rastú koreňmi nahor,
 zástavy vejú pod kvetmi.
 Peši, peši, peši...
 Ruky na tvári.
 Napokon,
 to pekné české meno bolo celkom nanič.
 Čoskoro sa mnohým znepáčila jej olivová pleť
 a modravý lesk vlasov,
 pripomínajúci hlaveň pištole.
 Za gotickými oknami biskupského gymnázia
 sme práve rozoberali tajomstvo večnej pravdy:
 "Memento, homo, quia pulvis es
 et in pulverem reverteris..."
 Tak sa teda obrátila na prach.

 Veci sa ďalej vyvíjali normálne. Pretože dejiny
 vytvára sila osobnosti a udalosti sa len prispô-
 sobujú vôli génia
, rozhodol sa František Kaplá-
 nek, šofér Červeného kríža, a jemu podobní,
 každý s kvapkou cudzej krvi v rodnom liste, že
 premenia beh sveta v miestnom meradle. V tejto
 súvislosti si spomínam na istú báseň trocha
 sentimentálnu. Počul som v nej padať nočné
 motýle na sklá okien ako dážď a kamene.
 Ale v tom období,
 v nociach úplného zatmenia Mesiaca a hviezd
 počuli ľudia iné veci,
 prostým ucho nezachytiteľné:
 presýpanie piesku v okenných tablách,
 zúfalé úsilie stola
 vrásť do dlážky,
 nehnúť sa
 a šumieť korunou,
 a potom zrazu
 do tmy
 ostrý výkrik sviec.
 Pokorné a tiché bratstvo kľúčov,
 nevydávaj ruke ten, čo otvorí.
 Šialená noc sedí na streche
 a vypiskuje na deravom komíne,
 flauty bazy hrajú v záhradách.
 Prekročiť ten strach,
 otvoriť dvere
 a vidieť, čo sa robí !
 Matka ! Matka !
 Čižmy na schodoch.
 A potom doma umývala riad,
 plechovú slávu nedeľného obeda,
 pri ktorom zostal jeden tanier čistý.
 A potom doma kvety polievala,
 drhla prach dlážky,
 strážila lesk okien
 a večne mala obe ruky prázdne.
 Prezerala si ich večer pod lampou,
 prekvapená,
 prikladala ich k sebe a odťahovala,
 prikladala, odťahovala.
 Čo bolo medzi nimi, nikomu nepovedala.
 To bola práve tá zvrchovanosť národa:
 ruky, ruky.
 Ruky volajúce o pomoc,
 čierne kmene spáleného lesa,
 nad ktorým ani plavá žlna neprepláva,
 len sprostáčik vietor tam zdvíha
 škridlu popola.
 Pominulo sa to,
 rozplynulo sa navždy,
 no hlboko v hrdle stále zostáva
 horká chuť mandlí,
 prehltnutých so soľou.
 Slza a krv.
 Miláčik, neplač.
 Budeš raz chodiť do školy
 a budú sa ťa pýtať.
 Ale ty im povedz: Neviem.
 Moja pamäť je zrkadlo, na ktoré mi dýchli.
 Nepamätám sa.
 Bude stará studňa
 a bude vedro krvi.
 Nepi z nej.
 Krv Oswienčimu,
 krv Kremničky,
 krv Lidíc.
 Krv nie je voda,
 nepi z nej.
 Aj trinásťročné lásky majú svoje dejiny,
 krvavé
 a ako voda smutné.

 Miláčik, neplač.
 Ty sa toho nedožiješ,
 neplač.
 Kúpim ti glóbus, čo sa pekne krúti,
 a budeme cestovať.
 Sedem mŕtvych oceánov podomieľa brehy
 pamäti.
 Sedem mŕtvych oceánov, poviazaných reťazou.
 Ale tam,
 na dosah ruky
 čierne lampy hviezd.
 Prší.
 Osamelá voda na tvári.
 František Kaplánek, šofér Červeného kríža,
 a jemu podobní
 pozerajú na nás,
 dupocú
 ako zlostné deti na výlete za mestom
 a kričia:
 Je nám tu zima.
 Prší.
 Chceme ísť už domov.
 Domov je chladná voda v zarosenom džbáne.
 Domov sú ruky, položené na stole
 v nedeľnom tichu, po práci,
 prázdne a čakajúce,
 rozhodujúce,
 jediné, ktoré vytvárajú dejiny.
 Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.
 Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od sĺz.
 Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať.
 Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.

 Každý deň si uväzujem kravatu,
 každý deň myslím presne na to isté.

5. Práca s textom -  (2.časť pracovného listu - ústny ideovo-estetický rozbor básne)
6. Fixácia - písomne analyzujte báseň Domov sú ruky... (na základe rozboru a pracovného listu dokončite úlohy 5 a 6)
Po literárnych stopách na Slovensku (WebQuest)
Triedna kniha receptov (WebQuest)Osnova spracovania literárneho diela


 1. bibliografický záznam knihy (autor, názov diela, vydavateľ, miesto, rok vydania, počet strán….)
 2. zaradiť dielo do literárneho kontextu (autor, obdobie, smer)
 3. literárny druh a žáner
 4. téma
 5. idea - autorov zámer, poučenie, posolstvo
 6. postava – hlavná – charakteristika, typ (idealizovaný, charakterový, sociálny typ)
 7. postavy  vedľajšie -  charakteristika, typ 
 8. prostredie a priestor, v ktorom sa dej alebo udalosť odohráva ( forma a spôsoby zobrazenia)
 9. čas – reálny, historický
 10. kompozičné postupy (kronikársky, retrospektívny, reťazový)
 11. stručný dej (s ukážkami – odkazmi na strany v lit. diele), udalosti, konflikt
 12. fázy dejovej organizácie literárneho diela (úvod, zápletka, vyvrcholenie, nečakaný dejový zvrat, rozuzlenie)
 13. horizontálne členenie textu (odseky, kapitoly, diely)
 14. vertikálne členenie textu – pásmo rozprávača  (subjektívny, vševediaci…), pásmo postáv (dialog, vnútorný monológ…)
 15. jazyk literárneho textu (lexikálno-syntaktické prostriedky)
 16. postupy / motívy (opisné, akčné, úvahové, prírodných udalostí….)
 17. názor čitateľa na dielo - argumentácia

Tretí ročník
Odporúčam prečítať 

Termín odovzdania do 20. dňa v mesiaci

Knihy povinného čítania – 3. ročník
J. Smrek (vlastný výber)
R. Dilong (vlastný výber)
J. C. Hronský: Jozef Mak
D. Chrobák: Drak sa vracia
E. M. Remarque: Na západe nič nového
M. Válek (vlastný výber)
J. Urban (vlastný výber)
L. Mňačko: Ako chutí moc
I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva
M. Lasica – J. Satinský: Soirée

Druhý ročník
Odporúčam prečítať 


Termín odovzdania do 20. dňa v mesiaci


Knihy povinného čítania – 2. ročník
I. Krasko (vlastný výber), (2. ročník)
A. Sládkovič: Marína
M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie
J. G. Tajovský: Maco Mlieč
B. S. Timrava: Ťapákovci
A. Bednár: Kolíska
M. Kukučín: Dom v stráni
J. Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo  pri obžinkoch
J. G. Tajovský: Statky-zmätky
H. de Balzac: Otec Goriot
Prvý ročník
Odporúčam prečítať 

Termín odovzdania do 20. dňa v mesiaci

Knihy povinného čítania - 1. ročník
H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (1.ročník)
J.D. Salinger: Kto chytá v žite
S. Chalupka: Mor ho!
D. Dušek: Kufor na sny
J. Botto: Smrť Jánošíkova
Sofokles: Antigona
W. Shakespeare: Hamlet
J.B.P. Moliére: Lakomec
A.S.Puškin: Kapitánova dcéra
M. Rúfus (vlastný výber)