Humanizmus a Renesancia


CARPE DIEM (UŽIŤ DŇA)
(14. stor. – 17.stor.)
Humánus – ľudský, ľudskosť
Renesans – znovuzrodenie, obrodenie (antiky)

Na vznik humanizmu a renesancie mali vplyv:
objavenie Ameriky
Heliocentrická sústava (Koperník),
Dôkazy o gulatosti Zeme
Kníhtlač (Guttenberg)
vynájdenie pušného prachu,
zdokonalenie kompasu
vznik miest a rozmach meštianstva
Znaky humanizmu a renesancie
1.       návrat k antike a antickým ideálom
2.       od náboženstva sa prešlo k uznávaniu radostí pozemského života
3.       v popredí sú zmysly  - senzualizmus
4.       Úcta k rozumu - racionalizmus
5.       individualizmus - viera vo vlastné sily
6.      literatúra sa píše v národnom jazyku, nie v latinčine

PredstaviteliaTalianska literatúra

Dante Alighieri - Božská komedia - Básnikova duša putuje záhrobím. V Pekle ho sprevádza básnik Vergílius. Tu trpia hriešnici a zločinci. Prechádzajú do Očistca, ktorý je prechodom k radosti neba. Rajom sprevádza Danteho jeho milá Beatrice, ktorú chcel autor svojou básňou osláviť. Skladba má niekoľko významov. Danteho duša predstavuje celé ľudstvo, Vergílius rozum a Beatrice náboženstvo.
Giovanni BoccacioDekameron -  zbierka noviel obsahuje 100 noviel, ktoré rozpráva 10 mladých ľudí 10 dní. Sú to príbehy o láske, vernosti a nevere, o ľudských vlastnostiach... do popredia stavia lásku k žene. 
Francúzska literatúraFrancois Villon - Malý testament, Veľký testament
Francois Rebelais - Gargantula a Pantagruel

Španielska literatúra
Miguel de Cervantes Saavedra  - Dômysleny rytier don Quijote de la Mancha - pikareskný román

 

Anglická literatúra

Wiliam Shakesperae            
a/ komédie: Mnoho kriku pre nič, Skrotenie zlej ženy, Veselé panie z Windsoru, Sen noci svätojánskej...
b/ tragédie: Hamlet, Rómeo a Júlia, Othelo, Meckbeth ...
c/ historické hry: Richard III., Henrich VIII., Caesar a Kleopatra, Kráľ Ján, Mária Stuartovna...

Viliam Shakeseare         Hamlet

Literárny druh: dráma
Druhový útvar: tragédia o hľadaní zmyslu ľudského života
Námet: z dánskej kroniky 12. storočia
Téma: vražda a pomsta
Hlavná postava (typicky renesančný hrdina):  Hamlet chce žiť čestne, spravodlivo, slobodne, statočne - ale žije vo svete, kde je podlosť, zlo a faloš. Preto hľadá zmysel, či je lepšie byť, či nebyť (žiť alebo nežiť). Príde na to, že samovraždou sa nič nevyrieši  - zlo zostane naďalej. Zostáva otázka, či je lepšie bojovať proti zlu na svete alebo sa o to nezaujímať, kedy urobí lepšie – ak vinníka odhalí alebo zabije.
Zvláštnosti diela: prozaické i veršované časti, úvahy, divadelná hra v divadelnej hre
Kompozícia a dej
I.dejstvo
Priateľ dánskeho princa Hamleta Horacio sa dozvie, že na hradbách hradu Elisinor sa zjavuje duch Hamletovho otca. Duch Hamletovi vyjaví, že bol zavraždený vlastným bratom Klaudiom, terajším kráľom a manželom Hamletovej matky.
II.dejstvo
- Hamlet sa vydáva za blázna. Polónius, kráľov dôverník a otec Hamletovej milej Ofélie, podozrieva Hamleta, že pomätenosť len hrá. Navedie svoju dcéru, aby mu vrátila darčeky a listy, ktoré najprv ukázala otcovi. Je pre ňu ťažké voliť medzi láskou k mužovi a povinnosťou voči otcovi. Hamlet sa tvári, že ju nemá rád. Na hrad príde herecká skupina a Hamletovi spolužiaci, po ktorých poslal kráľ.
III.dejstvo
- Polónius zinscenuje stretnutie Ofélie a Hamleta, ktoré z úkrytu pozoruje spolu s kráľom. Hamlet zbadá úskok a presvedčivo hrá blázna, čím úplne zmätie milujúcu Oféliu. Hamlet upraví text hry tak, že herci odohrajú vraždu kráľa presne tak, ako zomrel Hamletov otec. Kráľovi príde zle a herci nemôžu dohrať svoje predstavenie. Hamlet zabil Oféliinho otca, keď načúval skrytý za závesom rozhovoru kráľovskej matky a syna.
IV.dejstvo
Kráľ posiela Hamleta so zradnými spolužiakmi RosencrantzomGuildesternom do Anglicka s listom, v ktorom žiada, aby ho tam úkladne zabili. Hamlet vymení znenie listu a na popravu odídu jeho podarení spolužiaci. Sám sa dostane pirátskou loďou domov. Stretne sa s Horatiom na cintoríne práve vo chvíli, keď pochovávajú Oféliu, ktorá sa zo žiaľu pomiatla a utopila. Na pohrebe je aj jej brat Leartes, ktorý prišiel z Anglicka, aby pomstil otcovu smrť.
  Kráľ Leartovi povie, kto je vrahom jeho otca. Zinscenuje súboj LeartaHamleta, Leartes sám navrhne nečestný postup – hrot  meča bude namočený v jede. Meče si v boji vymenia, Hamlet je zranený, Leartes umiera a pred smrťou si uvedomí diabolskosť kráľovho plánu a všetko prezradí Hamletovi. Matka Gertrúda nevediac o tom, pripíja na víťazstvo synovi otráveným nápojom, ktorý bol prichystaný, ak by bol Hamlet smädný. Hamlet prebodne kráľa otráveným mečom a nakoniec sám zomiera.
Zostáva jediný svedok tragédie Horatius, umierajúci Hamlet ho prosí, aby neumrel spolu s ním a aby rozpovedal svetu tento príbeh a očistil jeho meno. Novým panovníkom Dánska sa stáva nórsky princ Fortibanbras.

Hra je zaujímavá:
a/ striedajú sa pasáže písané vo veršoch a prozaickými
b/ úvahové časti v diele sú veľmi časté
c/ divadelná hra v divadelnej hre

Porovnanie diel Antigona a Hamlet
Antigona

Hamlet
Hlavnej postavy
Názov podľa
Hlavnej postavy
Sofokles
Autor
William Shakespeare
Starovek – grécka antika
Lit. obdobie
Humanizmus a renesancia
dráma
Lit. druh
Dráma
tragédia
Druhový útvar /žáner
tragédia
Historický z mytológie
Námet
Historický - z dánskej kroniky 12. stor.
Kráľovský hrad v Tébach
Prostredie deja
Hrad Elsinor
Kráľovského (kráľ + deti bývalého kráľa)
Postavy z prostredia
Kráľovské (kráľ a princ)
Úcta k zákonom – dodržiavanie zákona
Téma
Vražda a pomsta
(spravodlivosť)
Prológ  + 5 dejstiev + Epilóg
Kompozícia
5 dejstiev
Próza i poézia v jednom diele
Forma
Próza i poézia v jednom diele
Eteokles a Polyneiko
-          Vzájomne sa zabili v súboji
Antigona
-          Obesila sa v kamennej hrobke na svoj závoj
Haimon
-          Prebodol sa otcovým mečom, keď našiel Antigonu mŕtvu
Eurydika
-          Po správe, že jej syn Haimon je mŕtvy ju našli v kaluži krvi
Kreón
-          Pomiatol sa po smrti syna i manželky
Záver / smrť
(koho a ako)

Starý kráľ Hamlet  - Bol otrávený vlastným bratom – v spánku mu naliali bolehlav do ucha
Polónius -Hamlet ho omylom prebodol, keď načúval za závesom
Ofélia - Zbláznila sa a v pomätení sa utopila v rieke
Gertrúda - Vypila otrávené víno určené Hamletovi (na oslavu jeho víťazstva)
Laertes - Hamlet ho zabil v súboji, zasiahol ho Laertovým otráveným mečom
Klaudius - Hamlet ho zabil v súboji
Hamlet - Zomrel na následky otravy (pri zápase ho porezali mečom, ktorého hrot bol otrávený prudkým jedom)
Zbor
Šíri zvesť ďalej
Horácio
Antigona
Typická postava antiky (kalokagatia)

A/ múdra – vie, že zákony bohov sú nad ľudskými

B/ silná
Duševne – nebojí sa postaviť kráľovmu rozkazu; dokáže sa postaviť svojmu strachu
Telesne - má dosť sily, aby sama pochovala brata

C/ duševne krásna – jej názory hovoria o jej duši – Neprišla som na svet nenávidieť, ale milovať; rovnako si váži oboch bratov; obhajuje spravodlivosť


D/ individualista – sama v boji za spravodlivosť


Charakteristika hlavnej postavy
(dôkaz znakov antickej i renesančnej postavy)
Hamlet
Typická renesančná postava
-          Dá prednosť životu pri rozhodovaní „Byť či nebyť?“
A/ múdry
 – neustále sa vzdeláva (číta knihy)
–pozná antickú filozofiu – Sokratovu myšlienku, že pravdu môžu hovoriť iba deti a blázni
–dokáže prepracovať divadelnú hru tak, aby do nej zakomponoval vraždu svojho otca a odhalil  vinníka
–prekukne lesť Klaudia, keď ho posiela do Anglicka
B/ silný
–telesne – porazí v zápase Laerta
–duševne – prekoná svoj strach a bolesť, vzoprie sa nespravodlivosti
C/ duševne krásny –
–túži po spravodlivosti
–chce ochrániť Oféliu pred bolesťou a posiela ju do kláštora
–spomína si na šaša, ktorého mal ako dieťa rád
D/ individualista
–spolieha sa iba sám na seba
–nikoho nechce ohroziť ani nikomu neverí
–Silná osobnosť – vzbudzuje úctu a rešpekt u priateľov i kráľa
Iba rozvážni ľudia vedia byť 
šťastní.
Nehrešte, uráža to bohov.
Človeka, ktorý si mnoho
o sebe myslí a používa veľké
 slová, neminie veľký trest...

Ten, kto si myslí, že len sám je rozumný, že jedine on má dar jazyka a ducha, býva obyčajne prázdny.


Zistíte, že podlý zisk je pre človeka väčším nešťastím než šťastím.

Svoju dôstojnosť neuchrániš tak, že budeš šliapať na dôstojnosť bohov (iných).

Ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť.
citát
POLONIUS:
A zopár mojich dobrých  rád si zapíš za uši.
Nesmieš myslieť jazykom.
Zakaždým dvakrát meraj a raz rež.
Buď priateľský, lež nepodkladaj sa priateľom,
a o kom sa presvedčíš, pripútaj si ho oceľovým hákom.
Lež nepošpiň si ruky priateľstvom s hocakým holobriadkom.
Vyhýbaj sa sporom, ale keď raz budeš v spore, nech sa ti po ňom súper vyhýba.
Sluch dožič každému, hlas málokomu.
Váž cudziu mienku, s vlastnou hospodár.
Pri voľbe šiat vždy na svoj mešec hľaď,
bohato šať sa, nie však výstredne.
Nezriedka šaty robia človeka
A vo Francúzsku vo vysokých kruhoch si  každý šľachtic na to potrpí.
Nesmieš byť dlžník ani veriteľ – pôžičkou môžeš stratiť priateľa, dlžoby odučia ťa šetrnosti.
A predovšetkým sebe verný buď -  vyplynie z toho ako z noci deň, že ani iných nezradíš.
Buď zbohom – mojím požehnaním zrej.OTÁZKY         

  

1. V ktorom storočí sa vyvíja humanizmus a renesancia? 14.-17. storočie – vrchol v 15. stor.

 

2.  Nakresli časovú priamku, v ktorej zvýrazníš obdobie humanizmu a renesancie 


3. Aké vynálezy a objavy boli objavené v v období humanizmu a renesancie?

      Kníhtlač – Johann Guttenberg,

zdokonalenie kompasu,

vynájdenie pušného prachu,

heliocentrická sústava – Mikuláš Koperník

objavenie Ameriky – Krištof Kolumbus

4.      Čo znamená humanizmus a čo presadzuje?

Humánus – ľudský, ľudskosť, zdôrazňuje právo človeka na šťastný pozemský život, slobodný rozvoj osobnosti

5.      Čo je to renesancia a ktorých oblastí sa týka?

Renesans – znovuzrodenie, obrodenie (ideálov antiky)

6.      Vysvetli pojmy racionalizmus, senzualizmus, individualizmus.

Racionalizmus – filozofický smer, ktorý kladie do popredia rozum - úcta k rozumu

Senzualizmus – filozofický smer, ktorý tvrdí, že jediným zdrojom poznania sú zmyslové javy, vnemy a pocity tzn. zmyslové vnímanie sveta,

Individualizmus – zdôrazňuje sa sila, význam a právo každého jednotlivca

7.      Aké hodnoty boli charakteristické pre antický svet a kultúru?

Kalokagatia – súlad telesnej a duševnej stránky človeka – telesne zdatný, duševne krásny a vzdelaný človek

8.      Ktoré žánre sa používali?

 tragédie, komédie, sonety, novely, romány, eposy, satiry

9.      Aký jazyk používali autori v období humanizmu a renesancie?

národné jazyky  

10.  Kto patrí k predstaviteľom talianskej lit. humanizmu a renesancie a ktoré dielo?

Dante Alighieri – Božská komédia

Giovanni Bocaccio – Dekameron

Francesco Petrarca – Spevník  (Sonety pre Lauru)

11.  Kade prechádza Dante v Božskej komédii, kto ho sprevádza a čo symbolizujú miesta i postavy?

Danteho duša prechádza cez peklo, raj, nebo

Sprevádza ho Vergilius – rímsky básnik – predstavuje vzdelanosť

                   Beatrice – milá – predstavuje cit a vieru

                   Dante  - predstavuje ľudstvo pozemskosť

Božská komédia ovplyvnila Jána Kollára (posledné spevy Slávy dcery)

12.  Kto je zakladateľom novelistiky?

Giovanni Boccaccio

13.  Vysvetli názov Dekameron?

Deka=10

10 mladých ľudí sa 10 dní skrýva na vidieku – rozprávajú si rôzne príbehy o láske, vernosti, nevere, chamtivosti .... tzn. vznikne 100 príbehov

14.  Ktoré diela sú paródiou stredovekých rytierskych románov?

Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

Gargantua a Pantagruel

15.  Čo je paródia?  

Komická až satirická napodobenina literárneho diela, smeru, spisovateľského štýlu

 

16.  Kto patrí k predstaviteľom francúzskej lit. humanizmu a renesancie a ktoré dielo?

François Rabelais: Gargantua a Pantagruel

François Villon: Malý testament, Veľký testament

 

17.  Kto patrí k predstaviteľom anglickej lit. humanizmu a renesancie.

William Shakespear

 

18.  Čo vieš o divadelných spoločnostiach obdobia humanizmu a renesancie v Anglicku? William Shakespeare (predstaviteľ „alžbetínskeho divadla“) - rozvíja sa v Anglicku za vlády kráľovnej Alžbety I.

Tzv.„alžbetísnske obdobie“ – dochádza k modernizácii anglickej spoločnosti, v Londýne sú zakladané profesionálne divadelné spoločnosti – spoločnosti profesionálnych hercov

 

19.  Charakterizuj Shakesperarovu tvorbu (príklady na tragédie, komédie i historické hry) Historické hry - Kráľ Ján, Richard II., Henrich IV. – 2 diely, Henrich V., Henrich VI. – 3 diely, Richard III., Henrich VIII., Eduard III., Iulius Caesar,

Komédie: Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Veselé panie windsorské

Tragédie: Hamlet, Romeo a Júlia, Othello, Kráľ Lear, Macbeth

 

20.  Rozober  myšlienkovo i formálne jednu Shakesperaovu tragédiu.

     -  podľa vlastného výberu

 

21.  Kto hrá Hamleta vo filmovej verzii, ktorú ste pozerali?

Mel Gibson, Laurence Olivier

 

22.  Ktorí hudobní skladatelia boli inšpirovaní Shakespearovými dielami?

Opera Otelo - Giuseppe Verdi

Symfónia Rómeo a Júlia - Sergej Sergejevič Prokofiev


23.  Vysvetli, s ktorým dielom súvisia frazeologizmy alebo zaužívané slovné spojenia:

Bojovať s veternými mlynmi -  Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

Žiarlivý ako Othelo - Othelo

Zamilovaný ako Rómeo - Rómeo a Júlia

Je niečo zhnité v štáte Dánskom – Hamlet

 

24.  Ako nazývame jazyk, ktorým bola napísaná Kralická biblia?

Biblická čeština

 

25.  Kto je predstaviteľom výtvarného umenia v období humanizmu a renesancie a jeho najznámejšie diela?

MICHELANGELO Buonarroti – freska v Sixtínskej  kaplnke, Dávid, Pieta, Mojžiš,

LEONARDO da Vinci – Mona Lisa, Posledná večera …

RAFFAELO Santi – Bazilika sv. Petra

DONATELLO – socha sv. Marka

 

26.  Dokážeš spoznať a správne označiť diela

Posledná večera, Mona Lisa - Leonardo da Vinci,

Sixtínska madona, Kajúca Magdaléna - Peter Paul Rubens,

Posledný súd - Michelangelo Buonarotti

sochy – Mojžiš, Dávid, Pieta... Michelangelo Buonarotti

 

27.  Aké historické udalosti sa stali v období humanizmu a renesancie na našom území? povstania proti  Habsburgovcom, turecké nájazdy, vláda Mateja Korvína, založenie Academie Istropolitany, reformácia a protireformácia...

 

28.  V ktorom slovenskom meste je múzeum protitureckých bojov?

Banská Štiavnica

 

29.  Kto je Martin Luther a v ktorých mestách sa najskôr šírili myšlienky reformácie?

Martin Luther bol nemecký kňaz, autor myšlienky reformácie cirkvi, zakladateľ Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania…

Jeho myšlienky sa začali šíriť v Nemecku (Wittenberg), vo Švajčiarsku… + aj u nás v oblastiach, ktoré v 13. storočí osídlili Nemci – banské mestá (Štiavnica, Bystrica, Kremnica), Spiš, Šariš

 

30.  Proti komu boli zamerané povstania Bočkaja a Betlena?

proti  Habsburgovcom

 

31.  Vláda ktorého panovníka sa spájala s rozvojom humanizmu a renesancie na Slovensku? 

       Mateja Korvína

 

32.  Kto, kedy a kde založil Academiu Istropolitanu? 

     Matej Korvín, 1465/1467- cca 1491, v Bratislave


33.  Čo hovoria povesti o Matejovi Korvínovi?

Že bol dobrý a spravodlivý kráľ, chodil prezlečený po krajine, aby vedel, ako žije jeho ľud.

 

34.  Podľa čoho má prezývku Korvín?

Nazývaný podľa havranov v jeho erbe - havran = corvus

 

35.  S akou tematikou sa stretávame v slovenskej literatúre humanizmu a renesancie?

historická, sociálna, národná

 

36.  Aký úradný a literárny jazyk používali slovenskí vzdelanci?

Latinský, slovakizovanú češtinu

 

37.  Kto je predstaviteľom slovenskej humanistickej a renesančnej poézie?

Martin Rakovský

 

38.  Akú predstavu spoločnosti vykresľuje M. Rakovský v diele O spoločenských vrstvách v štáte?

Podáva svoju predstavu o zložení spoločnosti, vyzdvihuje svedomitú prácu roľníkov a remeselníkov.

 

39.  Čo považuje za hlavnú príčinu rozpadu štátu R. Rakovský?

Za hlavnú príčinu rozpadu štátu považuje krutovládu a nespravodlivosť panovníka, ale i bezbožnosť ľudu.

 

40.  Aká je hlavná idea básnickej skladby O svetskej vrchnosti?

Podáva vzor spravodlivého panovníka.

 

41.  Aká je hlavná idea skladby Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa?

Ústrednou postavou je Matka Sláva, matka všetkých Slovákov, ktorá plače nad ťažkých osudom svojich detí.

 

42.  Kto reprezentuje slovenskú humanistickú a renesančnú odbornú prózu a čím?

Ján Jesenius - lekárstvo – prvá verejná pitva v Čechách

Vavrinec Benedikt z Nedožier – jazykoveda - Prvá systematická gramatika češtiny

 

43.  Ján Jessenius – životné osudy, vedecký odbor, pôvod.

Ján Jessenius pochádzal z uhorského zemianskeho rodu, ktorý mal korene v slovenskom Turci, v Turčianskom Jasene. Študoval v nemeckom Wittenbergu, kde študoval filozofiu a lekárstvo; v Lipsku a v Padove. Od roku 1600 prednášal na Karlovej univerzite v Prahe, neskôr bol jej rektorom. Tu vykonal prvú verejnú pitvu ľudského tela v českých krajinách.

Za účasť na protihabsburskom povstaní bol 21. júna 1621 popravený na Staromestskom námestí v Prahe.

 

44.  Vavrinec Benedikt z Nedožier – k čomu napomína rodákov, akej vednej disciplíne sa venoval?

Bol jazykovedcom, napísal prvú systematickú gramatiku češtiny pod názvom Dve knihy českej gramatiky. Otvorene sa tu hlási k slovenskému pôvodu, uvádza rozdiely medzi slovenčinou a češtinou a napomína rodákov (Slovákov), aby sa viac venovali vzdelávaniu.

 

45.  Kde sa uplatňovala slovenská dráma a čo bolo jej cieľom?

Školské hry, v ktorých mali študenti ukázať, ako ovládajú latinčinu, ako vedia vystupovať na verejnosti a predvádzať texty spamäti.

 

46.  Kto reprezentuje renesančnú drámu + 2 diela.

Pavel Kyrmezer: Komédia česká o bohatci a lazarovi; Komédia nová o vdově 

 

47.  Vysvetlite, čo je kalendárna obradové poézia?

Súvisela s rôznymi obradovými zvykmi ľudí v predkresťanskom období  - vítanie jari, lúčenie sa so zimou – Morena, Morena; oslava letného slnovratu pri pálení jánskych ohňov… Hovoreným alebo spevom predneseným slovom sa ľudia prihovárali prírode, aby si ju získali pre uchovanie svojho života.

 

48.  Vysvetlite, čo je rodinná obradová poézia?

Tvorili ju svadobné piesne (súviseli s tradičnou svadbou na dedine), krstové piesne (súviseli s narodením a krstením dieťaťa), pohrebné piesne (pohrebné vykladania alebo plače nad mŕtvym, ktoré tvorili ženy – plačky), ako aj zariekania a zaklínania (krátke slovné a rytmizované verše, ktoré mali vyvolať želané účinky a osobný prospech).

 

49.  Aké témy sa nachádzali v ľudovej slovesnosti humanizmu a renesancie?

Ľúbostné, historické, zbojnícke, regrútske...

 

50.  Ktoré renesančné diela architektúry a výtvarného umenia na Slovensku poznáš?

Radnica v Levoči,

radnica v Bardejove,

hrady Červený Kameň, Bytča,

Kaštieľ vo Fričovciach,

Thurzov dom v Levoči

Oltár majstra Pavla z Levoče