Porovnanie diel Detvan a Hájnikova žena

 
Názov
Detvan
Hájnikova žena
autor
Andrej Sládkovič
Pavol Országh Hviezdoslav
Literárne obdobie / smer
romantizmus
realizmus
literárny útvar
Lyricko-epická skladba
Lyricko-epická skladba
Lyrické časti v diele
Opisy prírody
Opisy detvianskeho kroja
Opisy hier, remesla
Ľudové piesne
Úvahy o vlastnom národe
Opisy prírody
Opisy oravského kroja
Opisy kaštieľa i chalupy
Ľudové piesne – ľúbostné, maliniarok, poľovníkov
Úvahy o živote, o šťastí
Epická časť / stručne dej
Zrod Martina, zabitie sokola. Zbojníci zajmú Elenu a Martin sa dozvedá, že sokol patril kráľovi
Martin zabil zbojníka, oslobodil Elenu. Kráľ Matej ide na jarmok – chce vidieť ako žije prostý ľud. Martin sa prizná, že zabil jeho sokola, kráľovi sa zapáči odvahou, zodpovednosťou a čestnosťou, odpustí mu a obdaruje ho koňom. Elena v noci čaká na Martina, ale príde vojak (kráľ). Chce, aby mu Elena zaspievala (dáva jej zlatý prsteň), zvádza ju. Odmieta ho, je verná Martinovi. Martina zverbujú (do čierneho pluku kráľa Mateja) Chce si ponechať valašku, fujaru, ľudový odev (opasok), vrkoče a Elenu

Po smrti otca sa Michal požiadal pána Villániho o miesto po otcovi – dostal ho. Mladí Čajkovci idú do kostola – Hanka rozpráva mužovi zlý sen. V kostole prvýkrát vidí Hanku Artuš. Michal si plní povinnosti a Hanka zostala sama. Perie na potoku. Prichádza Artuš, zvádza ju, ona odmieta jeho dvorenie. Hanka sa Michalovi chce požalovať, ale nechce aby sa hneval. Artuš vyzval listom Michala, aby pripravil poľovačku. Artuš vyzval Michala, aby sa vydal za jeleňom a sám sa zakráda do hájovne. Hanka sa bráni, zabije Artuša. Michal vycíti, že niečo nie je v poriadku a ponáhľa do hájovne. Nájde Hanu omdletú a prinúti ju prisahať, že nevyzradí, kto zabil pána. Na druhý deň sa ide oznámiť súdu. Hanka sa vrátila k rodičom. Otec jej vyčítal, že si vzala vraha, matka sa trápila, až napokon zomrela. Hana sa pomiatla, chodila po kraji. Michal chráni svoju ženu a stále tvrdí, že on zabil Artuša. Do súdnej siene vstúpi pomätená žena.  Hnevá sa na Michala, že mu prisahala a sama sa prizná. Súd oboch pustí. Michal po búrke sa túlal po hore a zistil, že rieka strhla most. Počul, že po ceste ide kočiar. Bežal za ním a zastavil ho. V koči sedel starý pán Villáni s dcérou. Michal za odmenu, že ich zachránil chcel iba odpustenie a službu v hájovni. Po návrate do hájovne sa Hanka vyliečila.
Kompozícia (aj názvy spevov)
          5 spevov –   Martin
Družina
              Slatinský jarmok  
   Vohľady
 Lapačka
Pozdrav + 15 spevov + Zbohom
Miesto deja
Podpoľanie - Detva
Orava
Postavy z ľudu a ich vlastnosti
Martin – čestný, odvážny, hrdý. Ctí si autority i tradície
Elena – verná, pracovitá
Michal – pracovitý, čestný, obetavý
Hanka – pracovitá, verná, hrdá
Postavy šľachticov a ich vlastnosti
Kráľ Matej Korvín – spravodlivý, zaujíma sa o život svojho ľudu, odpustí Martinovi
Zeman Artuš Viláni – namyslený, povýšenecký, nepracuje, žije v kaštieli, organizuje poľovačky, nerešpektuje odmietnutie Hanky 
Vykreslenie postáv
idealizovane
realisticky
Zápletka / konflikt
Martin zabil kráľovho sokola
Hanka v sebaobrane zabila Artuša Vilániho
Priznanie koho a 
k čomu
  1. Martin k zabitiu sokola
  2.   Martin k zabitiu zbojníka, keď chránil Elenu
  1. Michal – k zabitiu jeleňa
  2. Michal k zabitiu Artuša, aby ochránil Hanku, hoci to neurobil.
  3. Hanka na súde k zabitiu Artuša
Ako muž chráni svoju ženu
Bije sa so zbojníkmi – jedného zabije
Michal zoberie vinu na seba.
Rozuzlenie / záver
Zmierlivý – kráľovi sa páči Martinova úprimnosť a obdarí ho koňom i kantárom.
Kráľ chce takého čestného človeka do svojho čierneho pluku a dovolí mu ponechať si znaky národnej identity – kroj, vrkoče, Elenu, valašku a fujaru.
Pomätená Hanka sa v súdnej sieni prizná; nikoho neodsúdia, lebo „spor Boh rozsúdil...“
Starý pán Viláni Michalovi odpustí, lebo zachránil život jeho a jeho dcéry – Michal a Hanka sa vrátia do hájovne a Hanka sa vylieči
Prozódia
Sylabotonická i sylabická
Sylabotonická
Lexika, zvláštnosť v jazyku
Množstvo umeleckých výrazových prostriedkov – trópy i figúry;
Nárečové slová;

Veršové presahy
Množstvo umeleckých výrazových prostriedkov
Frazeologizmy a ich parafrázovanie;
Nárečové slová
tzv. hviezdoslavizmy (vlastné Hviezdoslavom vytvorené slová)
Úloha prírody
Je romantizujúci prvok v diele (krásne obrazy prírody)
Naznačuje udalosti (napr. čerňava nad horami Michalovi naznačuje, že sa doma deje niečo zlé;
Pozdrav – naznačuje konflikt)
Zvieratá – ich úloha a symbolika
Sokol (dravec, kráľov majetok)
zajac (nevinný, plachý)
Jastrab = zbojník
Holubica = Elena
Jeleň (ušľachtilý, majetok pána)
Jastrab = Artuš (berie si, čo mu nepatrí)


Pavol Országh-Hviezdoslav


Hájnikova žena

Pozdrav
Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho urknul, zmámila
lož,ohlušila presila:
vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vyliečite rán,
v opravdu priamom, bratskom cite
otvoriac lono dokorán,
a srdečnosť kde odveká,
kde nikdy nevyspela zrada,
bez dotazu, kto on, čo hľadá,
na lono to, hľa, v objem sladký
ramenom láskyplnej matky
pritúliac verne človeka...

---------------------------------------------
1.kapitola
Jak hniezdo v tesnu parutí   
v úkryte košatého krovia:
v hôr neprehľadnom zákutí
chalupa čuší hájnikova.                     
Tak bezpečne si stáva tu,
bez prepychu, bez závratu,
uprostred okrúhleho lázku,
rozvitom jak by na obrázku:            
istejšie, pyšný nežli hrad,
čo predkov neslýchaná sila
do výše – by ho nedostať –
však v strachu, že by podkopali –
i tam na samorostlý sklad,
na tvrdé temä žulo-skaly
z balvanov skalných postavila,
skiaď večne pozoruje, číha,
– pod sebou majúc šíry kraj,
kút každý jeho, záhyb, taj –
na postup snažieb, udalostí,
na príchod dobrých i zlých hostí,       
jak a čo veští kraja kniha...
Chalupa – tá sa neľaká
nič takého. Bo nezastala
si vyzývavo na štít brala,
nadutá vzdorom krutovlád,
nuž nemá príčiny sa báť,
že mam ju zvráti, podtne pád.           
Zem sama je, jej nízky kút,
no ale pevná zeme hruď,                  
kam údy svoje poskladala.
---------------------------------------------
2. kapitola
Keď starý Čajka zosnul v Pánu —
a jeho zvláštna, nenadála
smrť ozaj bola jaksi snom —
o Jána stalo sa. Včas k ránu,
keď požltkavým východom
len slabá ešte zora hrala,
vstal z loža celkom čulý, zdravý.
Ač rokov mal už osemdesiat

...
A Michal veraž’ nemeškal.
Sviatočné šaty pošukal

...
. Čo predtým nikdy nevidel,
a kde by aj? — na tisíc skiel
ho žiarnym pooblietlo svetlom,
...

„Dobre tedy,
vieš to i to, si mladý, zdravý
jak smrek sa hodíš do dúbravy,
jak jeleň budeš si tam chodiť;
lež znáš-li s cudzím zaobchodiť
a neskĺzneš sa voľakedy?
Čo? – ”
Michal mlčky sklopil zrak,
bol zarazený. Tvárou mrak
zamenil takoj zápyr studu.
---------------------------------------------
3.kapitola
Tak Michal dosiahol, hľa, cieľa,
ku nemuž zamieril bol smele
s chtivosťou tuhšou od ocele —
i bol mu veľmi, veľmi rád.
Kráčajúc svižko od kaštieľa
cez dvory jeho, trávniky,
ni nevedel, či stúpa a či
perute dostal, ako vták —
tak stešený bol, neborák;

...
...poznal dievenku
tak rúču ako kvietok z jara,
jak kvietok, nie však makový,
s nímž prvý van je hotový,
...
lež čerstvý, zdravý, jak vzduch z rána,
tak jak ho vychovala stráňa.
V tom známom domku býva práve,
obhnatom plôtku patyčou,
u boku dobrých rodičov,
čo chránia ju jak oči v hlave.
---------------------------------------------
4. kapitola
Svet nazdá sa, že k žitiu blahu
je treba zbytok všetkých vecí:
skvost, prepych, nádhera a hoj,
dážď zlata, požehnaní príval –
hneď v splnku, o čom človek sníval;

To však omyl. – Blaho pravé
vždy iné malo podmienky,
a navzdor, že je klenotom,
čo najviac váži životom,
napospol skrovné boli predsi.

– Sú šťastní mladí Čajkovia;
je, pravda, doba medová –
Ni nevedia, jak miznú dni,
len keď tu mrk, ich bez pomoci,
a po rozkošnej, sladkej noci
keď opätne sa rozvidní –
---------------------------------------------
6. kapitola

(pieseň)Ona
Dobre mi, dobre mi — mužíček šepce mi,
jak holub mi hudie: že ma ľúbiť bude,
kým len živý bude.
A ja mu povedám, povedám mu hlasom:
vrť sa či nevrť sa, neumkneš zo srdca
nikdy, žiadnym časom!
Na tom mojom hrobe v každej jara dobe
zotaví sa, zbujnie trávniček zelený,
bude býľkou kývať, rosičkou sa dívať —
Uver mi, lebo nie: ale tak je, on je
láska tvojej ženy.

---------------------------------------------

9. kapitola
„Kto spálil tohto roháča?“
„Ja, prosím —“ Čajka vetil chvele,
pot vyrážal mu v zrudlom čele,
tak zlosť ho pohla ledačia.
„Ty?“ pán naň zraky uprel lačné,
„ty? — Tu máš tedy lovčie právo!“
a vysolil mu zaucho.
Stál Michal čo stĺp zmeravele.

...
„Hohó!” vresknúc, „okovaná!
Ja nezdolať ťa, potvoru!?
Ba prisám – ”  znova neochable
boj podujímal k úmoru.
„Stoj! ” krikla žena rozzúrená,
„späť! Netkni sa ma, hnusný diable!
Na Boha zručím svoju vec,
ty nútiš, bych sa prehrešila!
Vidz!” z klina schvatla záražec –
„Ak neustaneš, jak som žena,
viac neprekročíš toho prahu,
bezbožník... varuj!” Postupnutie –
„Ľaď! Amazonka roztomilá – ”
„Hach! – Zbojník! – Tu máš napokon... ”
Pán Artuš zrúknul, schrčal dute,
zvrávoral – skydol na podlahu –
„Juj”! – Hanka desnú kviľbu vzniesla,
„krv! – Pomóc! Miško! – On mrie, on –
Môj bože, čo som urobila! ...”
a kŕčovite cez prah sklesla.
...
Tu Michal — celý uzváraný.
(Pán zmiznul: to ho pokoja
zbavilo, hneď čos’ zlého šípil.)

...
Dva prsty zdvihni pekne spolne,
i prisahaj mi v božie meno,
na blahú Bohorodičku:
že všetko, čo len vykonám
za svoju — tvoju dušičku,
prikryješ i ty sväto-sväte,
ni neprezradíš nikomu —
Prisahaj tedy! — Čuješ, ženo!?“

---------------------------------------------
10. kapitola
Ach, zloba dvere nájde všade!
Aj k Čajkovcom toť prerobila
si otvor hustej na ohrade.

---------------------------------------------
11.kapitola
deň záverného prelíčenia.
---------------------------------------------
15. kapitola
Tak tešia sa, hľa, z ratolesti...
I javor zuní o ich štestí...

---------------------------------------------
Zbohom
Pozdravujem vás, lesy, hory,

pri odobierke nastokráť!1.     Aká je kompozícia diela Hájnikova žena?
Dielo je rámcované 2 pozdravmi horám – Pozdrav, Zbohom a v strede je 15 kapitol
Tzn. kompozícia je: Pozdrav + 15 kapitol + Zbohom

2.     Farebne podčiarkni časti, ktoré sú lyrické a zapíš o čom sa v nich píše?
Sú to: a/ opisy  prírody, chalúp a kaštieľa, kroja
 b/ piesne  - ľúbostné, maliniarok, poľovnícke
 c/ úvahy  - napr. o šťastí

3.     V prvých dvoch veršoch 3. kapitoly urč počet slabík a stopy.
Tak Michal dosiahol, hľa, cieľa,
U    _    U    _  U U      U     _    U            9 slabík
ku nemuž zamieril bol smele
U  _    U   _   U  _   U  _   U                     9 slabík
s chtivosťou tuhšou od ocele —
U  _  U U      _   U    _   U _ U                 9 slabíl
i bol mu veľmi, veľmi rád.              7 slabík           
deväťslabičný jambický verš

4.     Aký typ prozódie použil Hviezdoslav?         Sylabotonickú prozódiu

5.     Dopíš k charakteristikám spevy (podľa ukážok)
Pozdrav                 Oslava prírody, naznačenie deja.
1. kapitola              Opis chalúpky a kaštieľa
2. kapitola              smrť starého hájnika Čajku;
2. kapitola              Michal sa sviatočne obliekol a vybral sa do kaštieľa
 Villániovcov požiadať o miesto po otcovi
2. kapitola              Opis kaštieľa, jeho zariadenie a krása
3. kapitola              Michal dostal miesto  hájnika
3. kapitola              Michal sa zaľúbil a na jar bola svadba
4. kapitola              Úvaha rozprávača o šťastí
V. kapitola             Mladí Čajkovci idú do kostola. Opis krásneho kroja Hanky, ktorá je mlčanlivá a rozpráva mužovi, že myslí na zlý sen, v ktorom ju ohrozovala obluda. V kostole Artuš prvý krát vidí Hanku.
6. kapitola              pieseň o láske
VII. kapitola           Úvaha o šľachte a ľude – šľachta je spupná, ľahkomyseľná, rozhadzuje. Michal si plní povinnosti, Hanka zostala sama, perie na potoku. Prichádza Artuš Villáni, pýta si vody a do krčiažteka hádže zlatky. Hanka ich hodí do potoka.
VIII. kapitola          Nastal čas malín, osem maliniarok spieva v lese piesne. Deti prišli na maliny, Hanka im dá zajesť a vypraví ich na cestu. Vzápätí sa objavuje Artuš, Hanka mu povie, čo si o ňom myslí, zavrie mu dvere pred nosom. Hanka sa Michalovi chce požalovať, ale nechce aby sa hneval. Artuš vyzval listom Michala, aby pripravil poľovačku.
9. kapitola              Poľovnícke piesne, poľovačka, Artuš vyvolá konflikt s Michalom v hore a udrie Michala po tvári. V hore sa objavil jeleň a Artuš vyzval Michala, aby sa vydal za ním. On sám sa prikráda k hájovni.
9. kapitola              Hanka sa bráni, zabije Artuša. Michal vycíti, že niečo nie je v poriadku a ponáhľa do hájovne. Nájde Hanu omdletú a prinúti ju prisahať, že nevyzradí, kto zabil pána. Na druhý deň sa ide oznámiť súdu.
X. kapitola             Hanka sa vrátila k rodičom. Otec jej vyčítal, že si vzala vraha, matka sa trápila, až napokon zomrela. Hana sa pomiatla, chodila po kraji.
XI. kapitola            Michal chráni svoju ženu a stále tvrdí, že on zabil Artuša. Do súdnej siene vstúpi pomätená žena.  Hnevá sa na Michala, že mu prisahala a sama sa prizná. Súd vyriekne: „Spor Boh rozsúdil!“
XII. kapitola           Piesne
XIII. kapitola          Úvahy o utrpení pomätenej. Nešťastný život Čajkovcov. Michal po búrke sa túlal po hore a zistil, že rieka strhla most. Počul, že po ceste ide kočiar. Bežal za ním a zastavil ho. V koči sedel starý pán Villáni s dcérou. Pýtal sa, kto ho zachránil. Michal za odmenu chcel iba odpustenie a službu. Gróf mu odpustil.
XIV. kapitola         Pieseň hviezd.
15. kapitola            Čajkovci sú opäť v horárni, zlo pominulo. Majú dieťa.
Zbohom                 Rozlúčka s lesmi.

6.     Vysvetli, ako súvisí zvýraznená časť Pozdravu (1. citát) s dejom Hájnikovej ženy.
Zvýraznená časť naznačuje, o čom bude  dej.
Príroda a láska sa stane útočiskom, vylieči z boľavých rán, ktoré klamstvo,  pretvárka a urieknutie (závisť, snaha získať, čo nie je jeho) spôsobili.

7.     Ako zomrel starý Čajka? Koľko mal rokov?
„zosnul v Pánu“ - v lese opretý o peň – mal 80 rokov

8.     Aký umelecký prostriedok je zosnul v Pánu eufemizmus

9.     Urč trópy a figúry v druhej a tretej časti – zvýraznené časti.
Jak hniezdo v tesnu  parutí  -         prirovnanie
chalupa čuší                       -        personifikácia
rozvitom jak by na obrázku  -        prirovnanie
dobrých i zlých                            -        protiklad
nuž nemá príčiny sa báť,
že mam ju zvráti                  -        veršový presah

10.  Čo naznačuje zvolanie Ach, zloba dvere nájde všade!“ S čím v skladbe súvisí?
Že zlo si našlo cestu i do prostredia hôr, ticha a pokoja, do hájovne k mladým zaľúbeným Čajkovcom.

11.  Vysvetli používanie interpunkčných znamienok (spojovník, pomlčka, bodkočiarka – použi citát).
Spojovník - je kratší a píše sa bez medzery (-)
spája:
A/ dve slová na vyjadrenie spolupatričnosti:
a/ napr.: modro-biely (ale odtieň je modrobiely), národno-sociálny
b/ písanie viacslovných mien Cíger-Hronský; Gregor-Tajovský...
c/  bližšie vymedzenie miest: Poprad-Tatry, Bratislava-Záhorská Bystrica;
B/ jednotlivé časti zložených slov vyjadrených číslicami a písmenami (napr.: 3-dielny, 4-percentný, 5-násobný…);
C/ iniciálovú skratku a príponu (v SĽUK-u, z TANAP-u…);
D/delenie slov na konci riadka (Ak je spojovník na konci riadka, musí sa zopakovať aj na začiatku nasledujúceho riadka.)
E/ v citoslovciach (napr.: chi-chi-chi; ki-ki-ri-kí...)
V ukážke je napr.: žulo-skaly, znáš-li, sväto-sväte
Pomlčka je dlhšia a medzera je pred ňou i za ňou (–)
Používa sa:
a/na určenie rozpätia: v rokoch 1903 – 1908, Na trase Bratislava – Praha...
b/ ako náhrada za sponové sloveso: Staroba – jeseň života,
c/ pri oddeľovaní priamej reči jednej osoby od druhej namiesto uvodzoviek;
d/ pri vymenovávaní (namiesto dvojbodky)
e/ pri vymenovávaní ako odrážka
Ak je pomlčka na konci riadka, na začiatku ďalšieho riadka sa už nepíše.
V ukážke je napr.: „Hach! – Zbojník! – Tu máš napokon... ”

Bodkočiarka (;) sa píše:
a/ v jednoduchej vete alebo súvetí pred tou ich časťou, ktorá podáva vysvetlenie
b/na oddelenie častí výpočtov, ak ide o skupiny, ktorých členy významovo tesnejšie súvisia (namiesto dvojbodky)
c/ v súvetiach na oddelenie väčších častí (kvôli prehľadnosti)
d/ vo výpočtoch uvádzaných ako samostatné odseky (môže byť tiež dvojbodka)

12.  Vysvetli pravopis „požehnaní príval“ zo 4. kapitoly (slovný druh a skloňovací vzor prvého slova).
Požehnaný človek (Aký?)
Požehnaní chlapci (Akí?)
Požehnaní príval
(Koho? Čoho?)
Prídavné meno
Prídavné meno
Podstatné meno
požehnanie
Nominatív singuláru
Nominatív plurálu
Genitív plurálu
 požehnanie
N
(jedno)
požehnanie
G
(bez)
požehnania
D
(k)
požehnaniu
A
(vidím)
požehnanie
L
(o)
požehnaní
I
(s)
požehnaním


N
(dve)
požehnania
G
(bez)
požehnaní
D
(k)
požehnaniam
A
(vidím)
požehnania
L
(o)
požehnaniach
I
(s)
požehnaniami


13.  Nájdi parafrazovaný  frazeologizmus v texte ukážky.
          ...čo chránia ju jak oči v hlave. - Chránia ju ako oči v hlave.
          Stál Michal čo stĺp zmeravele... – Stál ako meravý stĺp.
          Je, pravda, doba medová...   Prežívajú medové týždne.
         ...jak kvietok, nie však makový, s nímž prvý van je hotový – Je ako z makového kvetu.
          Na Boha zručím svoju vec. – Poručeno Pánu Bohu!

14.  V 9. kapitole nájdi a napíš tú časť, ktorá je vyvrcholením napätia.
„Hach! – Zbojník! – Tu máš napokon... ”

15.  Vysvetli význam slov:
         Ni -  ani
         Mrk -  šero pred zotmením, súmrak
         Zručím – odporučím, zverím -  odovzdám do pozornosti, na starosť
         záražec – krátky poľovnícky nôž
         varuj – daj pozor - varovanie
         mrcha – zlý, nedobrý
         skvári – zničí, utrápi
         urknul – uriekol, počaril, uhranul

16.  Prečo Hanka nepovie pravdu o smtri Artuša Villániho, a prečo Michal nepovie pravdu o smrti Artuša?
Hanka – lebo prisahala, že potvrdí, čo povie Michal.
Michal – chce chrániť svoju ženu a berie vinu na seba.

17.  Čo sa stane s Hankou  po smrti Atruša Villániho?
Presťahuje sa k rodičom. Výčitky svedomia a to, že nemôže nikomu povedať pravdu spôsobia, že sa pomätie.

18.  Aký je rozsudok súdu a prečo?
 „Spor Boh rozsúdil!“
Michala prepustia, lebo nič zlé neurobil, iba chránil svoju ženu
a Hanka už bola potrestaná  -  pomiatla sa.

19.  Prečo starý pán Villáni Michalovi odpustí?
Zachránil život jemu aj jeho dcére. - Michal sa po búrke túlal po hore a zistil, že rieka strhla most. Počul, že po ceste ide kočiar. Bežal za ním a zastavil ho.

20.  V čo verí Michal?
Že v lone krásnej oravskej prírody – v ich hájovni by sa Hana vyliečila
          „...vy k žitiu privediete zas,
            vy vzkriesite, vy zotavíte,
            z jatrivých vyliečite rán...“

21.  Prerozprávaj obsah Hájnikovej ženy podľa ilustrácií Martina Benku.
Každý sám, podľa vlastných štylistických schopností, prerozpráva obsah. Aby bolo rozprávanie pútavé, využívame priamu reč, polopriamu reč, krátke vety, frazeologizmy... Pomôckou môže byť úloha č. 5