Sto lupeňov jedného kvetu

   4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od smrti jednej z najvýznamnejších osobností Slovenska.


            foto: Beseda  žiakov SOŠ záhradníckej Piešťany s MUDr. P. Masarykom, CSc. v októbri 2017


Tými lupeňmi budú vaše komentáre - informácie o živote a práci Milana Rastislava Štefánika, jeho myšlienky, citáty z jeho tvorby ...

Pevne verím, že ich bude 100.

Pozor! Myšlienky sa nemôžu opakovať - tzn., ak to už niekto napísal, musíte hľadať novú informáciu.