Slovenská próza po r. 1945 _ Alfonz Bednár - SKLENÝ VRCH

Alfonz Bednár  - SKLENÝ VRCH 

Román – denník:
Kompozícia románu – ____________________________ tvoria rámec románu, v strede sú ______________ ______________ hlavnej hrdinky ______________ ______________. (Ona a jej manžel, inžinier Jozef Solan pracujú na stavbe hydrocentrály. Ema utrpí nehodu a odvezú ju do nemocnice. Jej manžel nájde denník, ktorý si Ema písala v posledných mesiacoch a začne ho čítať. Tieto denníkové záznamy tvoria jadro románu. O dva dni, keď inžinier J. Solan dočíta denník, dostane z nemocnice správu, že Ema zomrela)

Román retrospektívny: Pohľad _________ - z prítomnosti do minulosti – Ing. J. Solan číta denník svojej manželky.

Román – psychologický:
V denníku sa prelínajú spomienky na ďalekú i blízku minulosť s bezprostredne prežívanou súčasnosťou.
Dozvedáme sa o citovom živote hlavnej hrdinky, o jej vzťahu k trom mužom  -
a/ ______________Milanovi Kališovi ( rozprával jej filozofické rozprávky, bola zamilovaná, zabili ho Nemci)
b/ k snúbencovi Zoltánovi Ballovi (láska z vďačnosti - po hádke sa rozišli)
c/ ______________Jozefovi Solanovi, (jeho má úprimne rada, no má pred ním tajomstvo, ktoré mu chce povedať v Tichej doline)

Román – s tajomstvom:
A/ Dielo je román – denník, ktorý si Ema Klaasová písala hlavne preto, aby svojmu manželovi J. Solanovi prezradila svoje životné tajomstvá, no najmä, aby mu vysvetlila, prečo ____________________________.
B/ V príbehu počas celého deja je jedna z postáv tajomná, nič o nej nevieme, všetko sa dozvedáme až na konci.
C/ Mnohé príbehy, udalosti nie sú dopovedané a my čakáme na ich ukončenie.

Román s prvkami rozprávky:
·         rozprávka o ________________________;  vykreslenie Tichej doliny pomocou umeleckých opisov,
·         symbolika čísla ___ - _____ vrchy v Tichej doline, tri etapy Eminho života, traja muži v jej živote, tri návraty do Tichej doliny,...
·         Sklený vrch – symbol veľkých prekážok v živote človeka, ťažkého prekonávania istých situácií, symbol našich ______________, ktoré len veľmi ťažko dosahujeme.

Román povstalecký:
____________________________je stále v pozadí konania a myslenia postáv.
Zobrazuje vojnu a (SNP) – nie však priamo, ale v spomienkach hlavných hrdinov riešiacich súčasné problémy. Hovorí o ľuďoch, ktorí niečo prežili a minulosť (to prežité) sa vracia do ich súčasného života – ovplyvňuje ich terajšie konanie. Autor konfrontuje prítomnosť s minulosťou.
V kompozícii (stavbe) diela často prerušuje chronologický sled udalostí, prelínajú sa deje minulé so spomienkami. Prelínajú sa tri časové pásma :
a/ život Emy cez ______________ (1943 – 1945)
b/ život Emy po ______________ (1947)
c/ začiatok budovania ______________(1951)

______________ ______________je miesto, kam denníkové záznamy smerujú, kde sa udalosti odohrávali, kam Ema chce s manželom ísť.
a/ tu prežila lásku s Milanom Kališom, tam je i jeho hrob
b/ tu sa spoznala s Jozefom Solanom, sem chce s ním ísť, aby mu povedala svoje najväčšie tajomstvo
c/ sem cestovala so Zoltánom Ballom, keď sa pohádali a on do vlaku nenastúpil

Postavy:
______________________ je hlavnou postavou románu. Je veľmi citovo založená žena, miluje troch mužov, ktorí výrazne zasiahli do jej života, miluje prírodu, najmä Tichú dolinu, hlboko prežíva kontakt s mužmi a i s prírodou. Otec Emy Klaasovej bol prívrženec fašizmu. Matku odvliekli Nemci a Ema ušla do Tichej doliny
 ______________________ – bývalý gymnaziálny profesor, Ema Klaasová s ním prežila prvú lásku, spolu chodili značiť turistické chodníky, volal ju indiánskymi menami. Keď odišiel do hôr ako partizán, dohodli si termín stretnutia, ale nikdy sa už nestretli – umučili ho Nemci.
Zolo Ballo – bol Emin snúbenec, rozišla sa s ním po hádke pred odchodom na lyžovačku.
Ing. ____________________Emin manžel, povahovo podobný Milanovi. Spolu žili v provizórnom byte neďaleko stavby elektrárne. Celý život hľadal odpoveď na otázku „Kto je Ema?“ Dozvedel sa o tom až po jej smrti z jej denníka.  Doplnené 

Román – denník:
Kompozícia románu – prológepilóg tvoria rámec románu, v strede sú denníkové záznamy hlavnej hrdinky Emy Klaasovej. (Ona a jej manžel, inžinier Jozef Solan pracujú na stavbe hydrocentrály. Ema utrpí nehodu a odvezú ju do nemocnice. Jej manžel nájde denník, ktorý si Ema písala v posledných mesiacoch a začne ho čítať. Tieto denníkové záznamy tvoria jadro románu. O dva dni, keď inžinier J. Solan dočíta denník, dostane z nemocnice správu, že Ema zomrela)

Román retrospektívny: Pohľad späť - z prítomnosti do minulosti – Ing. J. Solan číta denník svojej manželky.

Román – psychologický:
V denníku sa prelínajú spomienky na ďalekú i blízku minulosť s bezprostredne prežívanou súčasnosťou.
Dozvedáme sa o citovom živote hlavnej hrdinky, o jej vzťahu k trom mužom  -
a/ partizánovi Milanovi Kališovi ( rozprával jej filozofické rozprávky, bola zamilovaná, zabili ho Nemci)
b/ k snúbencovi Zoltánovi Ballovi (láska z vďačnosti - po hádke sa rozišli)
c/ k manželovi Jozefovi Solanovi, (jeho má úprimne rada, no má pred ním tajomstvo, ktoré mu chce povedať v Tichej doline)

Román – s tajomstvom:
A/ Dielo je román – denník, ktorý si Ema Klaasová písala hlavne preto, aby svojmu manželovi J. Solanovi prezradila svoje životné tajomstvá, no najmä, aby mu vysvetlila, prečo nemôže mať deti.
B/ V príbehu počas celého deja je jedna z postáv tajomná, nič o nej nevieme, všetko sa dozvedáme až na konci.
C/ Mnohé príbehy, udalosti nie sú dopovedané a my čakáme na ich ukončenie.

Román s prvkami rozprávky:
·         rozprávka o Sklenom vrchu;  vykreslenie Tichej doliny pomocou umeleckých opisov,
·         symbolika čísla 3 - tri vrchy v Tichej doline, tri etapy Eminho života, traja muži v jej živote, tri návraty do Tichej doliny,...
·         Sklený vrch – symbol veľkých prekážok v živote človeka, ťažkého prekonávania istých situácií, symbol našich túžob, ktoré len veľmi ťažko dosahujeme.

Román povstalecký:
Slovenské národné povstanie je stále v pozadí konania a myslenia postáv.
Zobrazuje vojnu a (SNP) – nie však priamo, ale v spomienkach hlavných hrdinov riešiacich súčasné problémy. Hovorí o ľuďoch, ktorí niečo prežili a minulosť (to prežité) sa vracia do ich súčasného života – ovplyvňuje ich terajšie konanie. Autor konfrontuje prítomnosť s minulosťou.
V kompozícii (stavbe) diela často prerušuje chronologický sled udalostí, prelínajú sa deje minulé so spomienkami. Prelínajú sa tri časové pásma :
 a/ život Emy cez vojnu (1943 – 1945)
 b/ život Emy po oslobodení (1947)
 c/ začiatok budovania socializmu (1951)

Tichá dolina je miesto, kam denníkové záznamy smerujú, kde sa udalosti odohrávali, kam Ema chce s manželom ísť.
a/ tu prežila lásku s Milanom Kališom, tam je i jeho hrob
b/ tu sa spoznala s Jozefom Solanom, sem chce s ním ísť, aby mu povedala svoje najväčšie tajomstvo
c/ sem cestovala so Zoltánom Ballom, keď sa pohádali a on do vlaku nenastúpil

Postavy:
Ema Klaasová je hlavnou postavou románu. Je veľmi citovo založená žena, miluje troch mužov, ktorí výrazne zasiahli do jej života, miluje prírodu, najmä Tichú dolinu, hlboko prežíva kontakt s mužmi a i s prírodou. 
Otec Emy Klaasovej bol prívrženec fašizmu. Matku odvliekli Nemci a Ema ušla do Tichej doliny
 Milan Kališ – bývalý gymnaziálny profesor, Ema Klaasová s ním prežila prvú lásku, spolu chodili značiť turistické chodníky, volal ju indiánskymi menami. Keď odišiel do hôr ako partizán, dohodli si termín stretnutia, ale nikdy sa už nestretli – umučili ho.
Zolo Ballo – bol Emin snúbenec, rozišla sa s ním po hádke pred odchodom na lyžovačku.
Ing. Jožo Solan – Emin manžel, povahovo podobný Milanovi. Spolu žili v provizórnom byte neďaleko stavby elektrárne. Celý život hľadal odpoveď na otázku „Kto je Ema?“ Dozvedel sa o tom až po jej smrti z jej denníka.