Porovnanie diel Detvan a Hájnikova žena

 
Názov
Detvan
Hájnikova žena
autor
Andrej Sládkovič
Pavol Országh Hviezdoslav
Literárne obdobie / smer
romantizmus
realizmus
literárny útvar
Lyricko-epická skladba
Lyricko-epická skladba
Lyrické časti v diele
Opisy prírody
Opisy detvianskeho kroja
Opisy hier, remesla
Ľudové piesne
Úvahy o vlastnom národe
Opisy prírody
Opisy oravského kroja
Opisy kaštieľa i chalupy
Ľudové piesne – ľúbostné, maliniarok, poľovníkov
Úvahy o živote, o šťastí
Epická časť / stručne dej
Zrod Martina, zabitie sokola. Zbojníci zajmú Elenu a Martin sa dozvedá, že sokol patril kráľovi
Martin zabil zbojníka, oslobodil Elenu. Kráľ Matej ide na jarmok – chce vidieť ako žije prostý ľud. Martin sa prizná, že zabil jeho sokola, kráľovi sa zapáči odvahou, zodpovednosťou a čestnosťou, odpustí mu a obdaruje ho koňom. Elena v noci čaká na Martina, ale príde vojak (kráľ). Chce, aby mu Elena zaspievala (dáva jej zlatý prsteň), zvádza ju. Odmieta ho, je verná Martinovi. Martina zverbujú (do čierneho pluku kráľa Mateja) Chce si ponechať valašku, fujaru, ľudový odev (opasok), vrkoče a Elenu

Po smrti otca sa Michal požiadal pána Villániho o miesto po otcovi – dostal ho. Mladí Čajkovci idú do kostola – Hanka rozpráva mužovi zlý sen. V kostole prvýkrát vidí Hanku Artuš. Michal si plní povinnosti a Hanka zostala sama. Perie na potoku. Prichádza Artuš, zvádza ju, ona odmieta jeho dvorenie. Hanka sa Michalovi chce požalovať, ale nechce aby sa hneval. Artuš vyzval listom Michala, aby pripravil poľovačku. Artuš vyzval Michala, aby sa vydal za jeleňom a sám sa zakráda do hájovne. Hanka sa bráni, zabije Artuša. Michal vycíti, že niečo nie je v poriadku a ponáhľa do hájovne. Nájde Hanu omdletú a prinúti ju prisahať, že nevyzradí, kto zabil pána. Na druhý deň sa ide oznámiť súdu. Hanka sa vrátila k rodičom. Otec jej vyčítal, že si vzala vraha, matka sa trápila, až napokon zomrela. Hana sa pomiatla, chodila po kraji. Michal chráni svoju ženu a stále tvrdí, že on zabil Artuša. Do súdnej siene vstúpi pomätená žena.  Hnevá sa na Michala, že mu prisahala a sama sa prizná. Súd oboch pustí. Michal po búrke sa túlal po hore a zistil, že rieka strhla most. Počul, že po ceste ide kočiar. Bežal za ním a zastavil ho. V koči sedel starý pán Villáni s dcérou. Michal za odmenu, že ich zachránil chcel iba odpustenie a službu v hájovni. Po návrate do hájovne sa Hanka vyliečila.
Kompozícia (aj názvy spevov)
          5 spevov –   Martin
Družina
              Slatinský jarmok  
   Vohľady
 Lapačka
Pozdrav + 15 spevov + Zbohom
Miesto deja
Podpoľanie - Detva
Orava
Postavy z ľudu a ich vlastnosti
Martin – čestný, odvážny, hrdý. Ctí si autority i tradície
Elena – verná, pracovitá
Michal – pracovitý, čestný, obetavý
Hanka – pracovitá, verná, hrdá
Postavy šľachticov a ich vlastnosti
Kráľ Matej Korvín – spravodlivý, zaujíma sa o život svojho ľudu, odpustí Martinovi
Zeman Artuš Viláni – namyslený, povýšenecký, nepracuje, žije v kaštieli, organizuje poľovačky, nerešpektuje odmietnutie Hanky 
Vykreslenie postáv
idealizovane
realisticky
Zápletka / konflikt
Martin zabil kráľovho sokola
Hanka v sebaobrane zabila Artuša Vilániho
Priznanie koho a 
k čomu
  1. Martin k zabitiu sokola
  2.   Martin k zabitiu zbojníka, keď chránil Elenu
  1. Michal – k zabitiu jeleňa
  2. Michal k zabitiu Artuša, aby ochránil Hanku, hoci to neurobil.
  3. Hanka na súde k zabitiu Artuša
Ako muž chráni svoju ženu
Bije sa so zbojníkmi – jedného zabije
Michal zoberie vinu na seba.
Rozuzlenie / záver
Zmierlivý – kráľovi sa páči Martinova úprimnosť a obdarí ho koňom i kantárom.
Kráľ chce takého čestného človeka do svojho čierneho pluku a dovolí mu ponechať si znaky národnej identity – kroj, vrkoče, Elenu, valašku a fujaru.
Pomätená Hanka sa v súdnej sieni prizná; nikoho neodsúdia, lebo „spor Boh rozsúdil...“
Starý pán Viláni Michalovi odpustí, lebo zachránil život jeho a jeho dcéry – Michal a Hanka sa vrátia do hájovne a Hanka sa vylieči
Prozódia
Sylabotonická i sylabická
Sylabotonická
Lexika, zvláštnosť v jazyku
Množstvo umeleckých výrazových prostriedkov – trópy i figúry;
Nárečové slová;

Veršové presahy
Množstvo umeleckých výrazových prostriedkov
Frazeologizmy a ich parafrázovanie;
Nárečové slová
tzv. hviezdoslavizmy (vlastné Hviezdoslavom vytvorené slová)
Úloha prírody
Je romantizujúci prvok v diele (krásne obrazy prírody)
Naznačuje udalosti (napr. čerňava nad horami Michalovi naznačuje, že sa doma deje niečo zlé;
Pozdrav – naznačuje konflikt)
Zvieratá – ich úloha a symbolika
Sokol (dravec, kráľov majetok)
zajac (nevinný, plachý)
Jastrab = zbojník
Holubica = Elena
Jeleň (ušľachtilý, majetok pána)
Jastrab = Artuš (berie si, čo mu nepatrí)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára